SORESCO GAAT VOOR DE OPLOSSING!

Een conflict kan eenvoudig ontstaan. Indien er emotie en trots komt kijken, dan kan een conflict dusdanig snel uit de hand lopen zodat er niet meer gecommuniceerd kan worden waardoor het conflict een groot probleem kan worden wat ogenschijnlijk alleen nog maar opgelost kan worden via een rechter. Dit betekent veelal een lange kostbare procedure waarin diverse advocaten met of tegen elkaar in conclaaf gaan.

Soresco kan het verschil maken door de communicatie tussen de 2 partijen te voeren zodat er wellicht toch nog een gezamenlijke pragmatische oplossing gevonden wordt, voordat alles uit handen gegeven wordt aan advocaten. Soresco focust op de oplossing en niet op het probleem..

Soresco kiest geen partij, ook niet voor de opdrachtgever, maar streeft alleen een voor beide partijen acceptabele oplossing.

     

VOORDELEN CONFLICTBEMIDDELING DOOR SORESCO

Kostenbesparend:  Hoe meer partijen ingeschakeld worden, hoe duurder dat alles wordt.

Tijdbesparend: Soresco kan snel werken en hoeft niet iedere keer alle stukken te bestuderen. Afspraken en eventuele vervolgafspraken kunnen op korte termijn worden gemaakt. Hoe sneller een oplossing gerealiseerd wordt, hoe beter het ook is voor de toekomst.

Wellicht is de relatie met uw (zakelijke) partner minder verstoord dan na een gang naar de rechtbank en kan er zonder of met minder rancune naar de toekomst gekeken worden.

WANNEER EN DOOR WIE KAN SORESCO WORDEN INGESCHAKELD

Z

Bij zakelijke (internationale) conflicten

Z

Bij hippische (internationale) conflicten

Z

Door overheden & organisaties

Z

Door advocaten

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

SORESCO respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

WIJ GAAN VOOR RESULTAAT!

%

  • 100% 100%

This post is also available in: Engels